Phần mềm Quản lý tài liệu openKm

09:47 16/03/2018

Phần mềm Quản lý tài liệu openKm

OpenKM là một Phần mềm Quản lý tài liệu cho Doanh nghiệp, thường được gọi là Hệ thống Quản lý Tài liệu (Document Management Systems - DMS). Có rất nhiều tài liệu về các thuật ngữ quản lý tài liệu như: DMS, EDRMS hoặc CMS thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các quy tắc tiếp thị hơn là lý do khách quan.

Phần mềm Quản lý văn bản Tài liệu là một chương trình máy tính được sử dụng để lưu trữ, quản lý và theo dõi các tài liệu điện tử và hình ảnh điện tử của thông tin dựa trên giấy thông qua việc sử dụng một máy quét tài liệu.

OpenKM là giải pháp quản lý cho phép doanh nghiệp kiểm soát việc sản xuất, lưu trữ, quản lý và phân phối các tài liệu điện tử, mang lại hiệu quả cao hơn và khả năng tái sử dụng thông tin và kiểm soát dòng chảy của tài liệu.

OpenKM là một phần mềm quản lý văn bản tích hợp tất cả các chức năng quản lý tài liệu, hợp tác và chức năng tìm kiếm nâng cao thành một giải pháp dễ sử dụng. Hệ thống cũng bao gồm các công cụ quản trị để xác định vai trò của người dùng khác nhau, kiểm soát truy cập, hạn ngạch người sử dụng, mức độ bảo mật tài liệu, nhật ký hoạt động chi tiết và thiết lập tự động hóa.

Phần mềm quản lý văn bản OpenKM xây dựng một kho lưu trữ có giá trị cao về tài sản thông tin của công ty nhằm tạo điều kiện cho việc tạo ra kiến ​​thức và cải thiện việc ra quyết định kinh doanh, tăng cường nhóm làm việc và năng suất của doanh nghiệp thông qua các phương thức chung, quan hệ khách hàng tốt hơn, chu kỳ bán hàng nhanh hơn, và đưa ra quyết định tốt hơn.

Với quản lý tài liệu doanh nghiệp OpenKM bạn có thể:

  • Kiểm soát nội dung doanh nghiệp của bạn.
  • Thu thập thông tin từ bất kỳ nguồn kỹ thuật số nào.
  • Phối hợp với các đồng nghiệp về các tài liệu và dự án.
  • Trao quyền cho các tổ chức tận dụng kiến ​​thức tích lũy bằng cách tìm các tài liệu, chuyên gia và nguồn thông tin.
  • Các tính năng quản lý nội dung doanh nghiệp.
  • Quản lý nội dung kỹ thuật số.
  • Quản lý tài liệu.