Xây dựng chiến lược từ khóa để quảng cáo Google hiệu quả

03:48 07/07/2018

gân sách có tác động trực tiếp đến việc xây dựng chiến lược từ khóa và cách thức thực hiện chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa: Đây là bước đầu tiên và quan trọng để thiết lập một chiến dịch quảng cáo Google Adwords hiệu quả. Việc phân tích từ khóa bao gồm phân tích mức độ mức độ cạnh tranh, mức độ phổ biến, thói quen của khách hàng,…. 

Tối ưu hóa đấu giá từ khóa: Ngân sách có tác động trực tiếp đến việc xây dựng chiến lược từ khóa và cách thức thực hiện chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả. Không phải doanh nghiệp nào cũng có một ngân sách chạy Adwords thoải mái. Vì vậy, bạn cần cân nhắc tập trung vào những từ khóa giúp cho bạn sở hữu chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả.

Sử dụng từ khóa chính trong tiêu đề và cố gắng lặp lại các từ khóa trong phần mô tả. Có thể sử dụng sitelink để mở rộng quảng cáo và chèn thêm các từ khóa có liên quan khác để tăng mức độ liên quan của từ khóa cũng là để chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả cao hơn.

Từ khóa là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả hay không. Với những mẹo trên học viện Guru chúc bạn sẽ có những sự lựa chọn phù hợp. Chúc bạn thành công!